Expresní překlady Nový Knín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nový Knín

Expresní překlad Nový Knín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nový Knín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nový Knín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nový Knín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nový Knín nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Nový Knín: Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Akcie, Rozvahy, Audity projektů, Účetní výkazy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení

Technické překlady Nový Knín: Technická zpráva, Odborný text, Příručka, Certifikát, Manuál, Návod k obsluze, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Revizní zpráva, Norma

Prezentační překlady Nový Knín: PPC reklama, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Průvodce, Reklama, Letáky, Knihy, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Katalog, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Nový Knín: Revizní zpráva, Certifikát, Rozsudek, Notářský zápis, Odvolání, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Rodný list, Oddací list, Společenská smlouva, Stanovy, Apostila, Norma, Vysvědčení, Soudní žaloba, Plná moc, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku

Všeobecné překlady Nový Knín: Diplomové práce, Životopisy, Vědecké práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Dopis, Novinové články, Bakalářské práce, Email, Videa

Právní překlady Nový Knín: Obchodní podmínky, Směrnice EU, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Dokumenty, Odvolání, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní právo

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad