Překlady Nový Bor

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nový Bor

Překlad Nový Bor

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nový Bor.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nový Bor

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nový Bor bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nový Bor nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Nový Bor: Norma, Živnostenský list, Vysvědčení, Odvolání, Oddací list, Stanovy, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Plná moc, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Diplom, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Apostila, Revizní zpráva

Ekonomické překlady Nový Bor: Výroční zprávy, Akcie, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Rozvahy, Audity projektů, Dluhopisy

Právní překlady Nový Bor: Žaloba, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání, Právní dokumenty, Smlouva, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Občanské právo

Prezentační překlady Nový Bor: Prezentace, Reklama, Letáky, Průvodce, Katalog, Knihy, PPC reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Inzertní a PR články

Technické překlady Nový Bor: Norma, Technologické postupy, Technická zpráva, Manuál, Certifikát, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Příručka, Návod k použití, Prohlášení o shodě

Všeobecné překlady Nový Bor: Videa, Novinové články, Abstrakt, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Email, Vědecké práce, Diplomové práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Dopis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Nový Bor, Korektura Nový Bor, Odborné překlady Nový Bor, Právní překlady Nový Bor, Překladatelská agentura Nový Bor, Soudní překladatel Nový Bor, Soudní překlady Nový Bor, Technické překlady Nový Bor, Tlumočení Nový Bor, Překlady fancouzštiny Nový Bor, Překlady italštiny Nový Bor, Překlady maďarštiny Nový Bor, Překlady španělštiny Nový Bor, Překlady ukrajinštiny Nový Bor