Expresní překlady Nový Bor

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nový Bor

Expresní překlad Nový Bor

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nový Bor.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nový Bor

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nový Bor bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nový Bor nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Nový Bor: Prohlášení o shodě, Norma, Odborný text, Technologické postupy, Manuál, Příručka, Návod k použití, Certifikát, Technická zpráva, Návod k obsluze, Revizní zpráva

Prezentační překlady Nový Bor: Prezentace, Tiskoviny, Průvodce, Knihy, Inzertní a PR články, Letáky, Katalog, Billboardy a plakáty, Reklama, Webové stránky, PPC reklama

Všeobecné překlady Nový Bor: Dopis, Videa, Abstrakt, Vědecké práce, Diplomové práce, Životopisy, Email, Novinové články, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Nový Bor: Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Oddací list, Apostila, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Soudní žaloba, Vysvědčení, Odvolání, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Revizní zpráva, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Plná moc, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Rozsudek, Stanovy

Právní překlady Nový Bor: Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Žaloba, Odvolání, Dokumenty

Ekonomické překlady Nový Bor: Výroční zprávy, Audity projektů, Výběrová řízení, Akcie, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Dluhopisy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad