Překlady Nové Strašecí

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nové Strašecí

Překlad Nové Strašecí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nové Strašecí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nové Strašecí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nové Strašecí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nové Strašecí nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Nové Strašecí: Akcie, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Rozvahy

Právní překlady Nové Strašecí: Občanské právo, Odvolání, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Žaloba, Smlouva, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní právo

Všeobecné překlady Nové Strašecí: Životopisy, Novinové články, Videa, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Firemní korespondence, Abstrakt, Vědecké práce, Email, Dopis, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Nové Strašecí: Živnostenský list, Certifikát, Úmrtní list, Plná moc, Rozsudek, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Diplom, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Zakladatelská listina, Stanovy, Oddací list, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Vysvědčení, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Notářský zápis, Odvolání, Norma, Výpis z trestního rejstříku

Technické překlady Nové Strašecí: Technická zpráva, Návod k použití, Norma, Odborný text, Příručka, Manuál, Certifikát, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Revizní zpráva

Prezentační překlady Nové Strašecí: Průvodce, Reklama, Tiskoviny, Knihy, Letáky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Webové stránky, Prezentace, Katalog, Inzertní a PR články

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Nové Strašecí, Korektura Nové Strašecí, Odborné překlady Nové Strašecí, Právní překlady Nové Strašecí, Překladatelská agentura Nové Strašecí, Soudní překladatel Nové Strašecí, Soudní překlady Nové Strašecí, Technické překlady Nové Strašecí, Tlumočení Nové Strašecí, Překlady fancouzštiny Nové Strašecí, Překlady italštiny Nové Strašecí, Překlady maďarštiny Nové Strašecí, Překlady španělštiny Nové Strašecí, Překlady ukrajinštiny Nové Strašecí