Expresní překlady Nové Strašecí

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nové Strašecí

Expresní překlad Nové Strašecí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nové Strašecí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nové Strašecí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nové Strašecí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nové Strašecí nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Nové Strašecí: Daňové formuláře, Dluhopisy, Výběrová řízení, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Akcie

Právní překlady Nové Strašecí: Žaloba, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Smlouva, Občanské právo, Právní dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Dokumenty, Smluvní dokumentace

Prezentační překlady Nové Strašecí: Billboardy a plakáty, Průvodce, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Prezentace, PPC reklama, Webové stránky, Katalog, Reklama, Knihy, Letáky

Technické překlady Nové Strašecí: Návod k použití, Certifikát, Příručka, Technologické postupy, Návod k obsluze, Norma, Odborný text, Technická zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva

Všeobecné překlady Nové Strašecí: Vědecké práce, Bakalářské práce, Novinové články, Životopisy, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Dopis, Abstrakt, Email, Videa, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Nové Strašecí: Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Oddací list, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Rozsudek, Soudní žaloba, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Plná moc, Úmrtní list, Diplom, Odvolání, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Vysvědčení, Revizní zpráva, Rodný list, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad