Překlady Nové Sedlo

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nové Sedlo

Překlad Nové Sedlo

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nové Sedlo.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nové Sedlo

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nové Sedlo bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nové Sedlo nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Nové Sedlo: Certifikát, Revizní zpráva, Technická zpráva, Technologické postupy, Norma, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Manuál, Návod k obsluze, Příručka, Odborný text

Právní překlady Nové Sedlo: Směrnice EU, Dokumenty, Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Žaloba, Občanské právo

Prezentační překlady Nové Sedlo: Letáky, Reklama, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Tiskoviny, Průvodce, Inzertní a PR články, Webové stránky, Katalog, Prezentace, Knihy

Ekonomické překlady Nové Sedlo: Audity projektů, Výroční zprávy, Dluhopisy, Rozvahy, Akcie, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Nové Sedlo: Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Novinové články, Dopis, Email, Videa, Abstrakt, Diplomové práce, Životopisy, Bakalářské práce, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Nové Sedlo: Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Vysvědčení, Diplom, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Apostila, Rozsudek, Soudní žaloba, Vysvědčení, Společenská smlouva, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Rodný list, Norma, Oddací list, Odvolání

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Nové Sedlo, Korektura Nové Sedlo, Odborné překlady Nové Sedlo, Právní překlady Nové Sedlo, Překladatelská agentura Nové Sedlo, Soudní překladatel Nové Sedlo, Soudní překlady Nové Sedlo, Technické překlady Nové Sedlo, Tlumočení Nové Sedlo, Překlady fancouzštiny Nové Sedlo, Překlady italštiny Nové Sedlo, Překlady maďarštiny Nové Sedlo, Překlady španělštiny Nové Sedlo, Překlady ukrajinštiny Nové Sedlo , Překlady arabštiny Nové Sedlo, Překlady běloruštiny Nové Sedlo, Překlady bulharštiny Nové Sedlo, Překlady chorvatštiny Nové Sedlo, Překlady danštiny Nové Sedlo, Překlady estonštiny Nové Sedlo, Překlady finštiny Nové Sedlo, Překlady holandštiny Nové Sedlo, Překlady japonštiny Nové Sedlo, Překlady litevštiny Nové Sedlo, Překlady lotyštiny Nové Sedlo, Překlady norštiny Nové Sedlo, Překlady portugalštiny Nové Sedlo, Překlady řečtiny Nové Sedlo, Překlady rumunštiny Nové Sedlo, Překlady slovinštiny Nové Sedlo, Překlady srbštiny Nové Sedlo, Překlady švédštiny Nové Sedlo, Překlady turečtiny Nové Sedlo