Expresní překlady Nové Sedlo

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nové Sedlo

Expresní překlad Nové Sedlo

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nové Sedlo.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nové Sedlo

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nové Sedlo bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nové Sedlo nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Nové Sedlo: Odborný text, Návod k obsluze, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Certifikát, Příručka, Manuál, Norma, Návod k použití, Technologické postupy

Právní překlady Nové Sedlo: Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní právo, Směrnice EU, Žaloba, Smlouva, Občanské právo

Prezentační překlady Nové Sedlo: Inzertní a PR články, PPC reklama, Knihy, Webové stránky, Reklama, Prezentace, Průvodce, Billboardy a plakáty, Katalog, Tiskoviny, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Nové Sedlo: Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Plná moc, Apostila, Notářský zápis, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Pracovní smlouva, Rozsudek, Vysvědčení, Norma, Certifikát, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Oddací list, Společenská smlouva, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list

Ekonomické překlady Nové Sedlo: Ekonomické analýzy, Akcie, Rozvahy, Daňové formuláře, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Účetní výkazy, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Nové Sedlo: Novinové články, Dopis, Životopisy, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Videa, Abstrakt, Bakalářské práce, Vědecké práce, Email, Firemní korespondence

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad