Překlady Nové Město nad Metují

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nové Město nad Metují

Překlad Nové Město nad Metují

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nové Město nad Metují.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nové Město nad Metují

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nové Město nad Metují bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nové Město nad Metují nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Nové Město nad Metují: Certifikát, Manuál, Návod k použití, Návod k obsluze, Norma, Technická zpráva, Revizní zpráva, Odborný text, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Příručka

Právní překlady Nové Město nad Metují: Dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Občanské právo, Žaloba, Odvolání, Smluvní dokumentace, Smlouva

Prezentační překlady Nové Město nad Metují: Letáky, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Reklama, Průvodce, Webové stránky, Knihy, Inzertní a PR články, PPC reklama, Katalog, Prezentace

Všeobecné překlady Nové Město nad Metují: Novinové články, Abstrakt, Dopis, Životopisy, Diplomové práce, Bakalářské práce, Videa, Firemní korespondence, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Email

Soudní překlady, úřední překlady Nové Město nad Metují: Notářský zápis, Odvolání, Vysvědčení, Soudní žaloba, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Rozsudek, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Certifikát, Stanovy, Potvrzení o studiu, Rodný list, Společenská smlouva, Apostila, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Diplom, Revizní zpráva, Oddací list, Průkaz totožnosti, Norma, Osvědčení o registraci k dani

Ekonomické překlady Nové Město nad Metují: Výběrová řízení, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Akcie, Audity projektů, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Rozvahy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Nové Město nad Metují, Korektura Nové Město nad Metují, Odborné překlady Nové Město nad Metují, Právní překlady Nové Město nad Metují, Překladatelská agentura Nové Město nad Metují, Soudní překladatel Nové Město nad Metují, Soudní překlady Nové Město nad Metují, Technické překlady Nové Město nad Metují, Tlumočení Nové Město nad Metují, Překlady fancouzštiny Nové Město nad Metují, Překlady italštiny Nové Město nad Metují, Překlady maďarštiny Nové Město nad Metují, Překlady španělštiny Nové Město nad Metují, Překlady ukrajinštiny Nové Město nad Metují