Expresní překlady Nové Město nad Metují

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nové Město nad Metují

Expresní překlad Nové Město nad Metují

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nové Město nad Metují.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nové Město nad Metují

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nové Město nad Metují bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nové Město nad Metují nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Nové Město nad Metují: Odvolání, Obchodní právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Dokumenty, Smlouva, Právní dokumenty, Občanské právo, Žaloba, Smluvní dokumentace

Technické překlady Nové Město nad Metují: Technologické postupy, Revizní zpráva, Certifikát, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Návod k použití, Manuál, Návod k obsluze, Odborný text, Příručka, Norma

Všeobecné překlady Nové Město nad Metují: Diplomové práce, Bakalářské práce, Email, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Novinové články, Vědecké práce, Dopis, Životopisy, Videa, Abstrakt

Ekonomické překlady Nové Město nad Metují: Účetní výkazy, Audity projektů, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady Nové Město nad Metují: Apostila, Průkaz totožnosti, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Revizní zpráva, Vysvědčení, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Oddací list, Společenská smlouva, Rozsudek, Úmrtní list, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Plná moc, Živnostenský list, Notářský zápis, Diplom

Prezentační překlady Nové Město nad Metují: Katalog, Prezentace, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Reklama, PPC reklama, Průvodce, Knihy, Letáky, Webové stránky

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad