Překlady Nové Hrady

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nové Hrady

Překlad Nové Hrady

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nové Hrady.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nové Hrady

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nové Hrady bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nové Hrady nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Nové Hrady: Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Rozvahy, Dluhopisy, Akcie, Výběrová řízení, Daňové formuláře

Právní překlady Nové Hrady: Žaloba, Směrnice EU, Právní dokumenty, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Odvolání, Smlouva

Technické překlady Nové Hrady: Technická zpráva, Certifikát, Návod k použití, Odborný text, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Norma, Manuál, Technologické postupy, Revizní zpráva, Příručka

Prezentační překlady Nové Hrady: Letáky, Reklama, PPC reklama, Knihy, Prezentace, Průvodce, Inzertní a PR články, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Katalog, Tiskoviny

Všeobecné překlady Nové Hrady: Životopisy, Firemní korespondence, Email, Vědecké práce, Abstrakt, Diplomové práce, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Dopis, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Nové Hrady: Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Rodný list, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Diplom, Norma, Notářský zápis, Apostila, Společenská smlouva, Stanovy, Certifikát, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Živnostenský list, Rozsudek, Oddací list, Úmrtní list, Odvolání

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Nové Hrady, Korektura Nové Hrady, Odborné překlady Nové Hrady, Právní překlady Nové Hrady, Překladatelská agentura Nové Hrady, Soudní překladatel Nové Hrady, Soudní překlady Nové Hrady, Technické překlady Nové Hrady, Tlumočení Nové Hrady, Překlady fancouzštiny Nové Hrady, Překlady italštiny Nové Hrady, Překlady maďarštiny Nové Hrady, Překlady španělštiny Nové Hrady, Překlady ukrajinštiny Nové Hrady