Expresní překlady Nové Hrady

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nové Hrady

Expresní překlad Nové Hrady

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nové Hrady.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nové Hrady

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nové Hrady bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nové Hrady nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Nové Hrady: Smlouva, Dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Smluvní dokumentace

Technické překlady Nové Hrady: Revizní zpráva, Návod k obsluze, Certifikát, Příručka, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Odborný text, Manuál, Norma, Technologické postupy

Ekonomické překlady Nové Hrady: Výroční zprávy, Akcie, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Audity projektů, Rozvahy

Všeobecné překlady Nové Hrady: Vědecké práce, Videa, Životopisy, Email, Abstrakt, Bakalářské práce, Diplomové práce, Novinové články, Firemní korespondence, Dopis, Překlady webových stránek

Prezentační překlady Nové Hrady: Knihy, Webové stránky, Reklama, Prezentace, PPC reklama, Tiskoviny, Průvodce, Letáky, Katalog, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Nové Hrady: Průkaz totožnosti, Rozsudek, Oddací list, Plná moc, Zakladatelská listina, Diplom, Stanovy, Společenská smlouva, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Rodný list, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Úmrtní list, Norma, Živnostenský list, Notářský zápis, Apostila, Vysvědčení, Soudní žaloba

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad