Překlady Nová Včelnice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nová Včelnice

Překlad Nová Včelnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nová Včelnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nová Včelnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nová Včelnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nová Včelnice nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Nová Včelnice: Katalog, Reklama, Inzertní a PR články, Průvodce, PPC reklama, Webové stránky, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Letáky, Knihy, Prezentace

Ekonomické překlady Nová Včelnice: Účetní výkazy, Rozvahy, Daňové formuláře, Akcie, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Dluhopisy

Právní překlady Nová Včelnice: Občanské právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Smlouva, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Žaloba, Dokumenty, Právní dokumenty

Technické překlady Nová Včelnice: Prohlášení o shodě, Certifikát, Norma, Návod k obsluze, Příručka, Manuál, Revizní zpráva, Odborný text, Návod k použití, Technologické postupy, Technická zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Nová Včelnice: Rozsudek, Zakladatelská listina, Oddací list, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Společenská smlouva, Odvolání, Vysvědčení, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Úmrtní list, Rodný list, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Pracovní smlouva, Certifikát, Průkaz totožnosti, Apostila, Revizní zpráva, Diplom, Živnostenský list

Všeobecné překlady Nová Včelnice: Novinové články, Abstrakt, Videa, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Email, Vědecké práce, Životopisy, Dopis, Diplomové práce, Firemní korespondence

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Nová Včelnice, Korektura Nová Včelnice, Odborné překlady Nová Včelnice, Právní překlady Nová Včelnice, Překladatelská agentura Nová Včelnice, Soudní překladatel Nová Včelnice, Soudní překlady Nová Včelnice, Technické překlady Nová Včelnice, Tlumočení Nová Včelnice, Překlady fancouzštiny Nová Včelnice, Překlady italštiny Nová Včelnice, Překlady maďarštiny Nová Včelnice, Překlady španělštiny Nová Včelnice, Překlady ukrajinštiny Nová Včelnice