Expresní překlady Nová Včelnice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nová Včelnice

Expresní překlad Nová Včelnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nová Včelnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nová Včelnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nová Včelnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nová Včelnice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Nová Včelnice: Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Norma, Návod k použití, Technická zpráva, Manuál, Revizní zpráva, Odborný text, Příručka, Návod k obsluze, Certifikát

Prezentační překlady Nová Včelnice: Katalog, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Letáky, PPC reklama, Průvodce, Reklama, Webové stránky, Prezentace, Knihy, Billboardy a plakáty

Právní překlady Nová Včelnice: Žaloba, Obchodní právo, Občanské právo, Právní dokumenty, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva, Odvolání, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Nová Včelnice: Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Akcie, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Audity projektů, Účetní uzávěrky

Všeobecné překlady Nová Včelnice: Novinové články, Abstrakt, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Videa, Diplomové práce, Email, Bakalářské práce, Životopisy, Dopis, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Nová Včelnice: Živnostenský list, Notářský zápis, Oddací list, Zakladatelská listina, Apostila, Vysvědčení, Rodný list, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Úmrtní list, Plná moc, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Rozsudek, Vysvědčení, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Průkaz totožnosti, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Odvolání

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad