Překlady Nová Role

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nová Role

Překlad Nová Role

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nová Role.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nová Role

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nová Role bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nová Role nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Nová Role: Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Akcie, Výběrová řízení, Rozvahy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Dluhopisy

Technické překlady Nová Role: Manuál, Prohlášení o shodě, Odborný text, Revizní zpráva, Návod k použití, Certifikát, Norma, Technologické postupy, Návod k obsluze, Technická zpráva, Příručka

Právní překlady Nová Role: Právní dokumenty, Dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Občanské právo, Žaloba, Obchodní právo

Prezentační překlady Nová Role: Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Prezentace, Knihy, Katalog, PPC reklama, Reklama, Letáky, Webové stránky, Tiskoviny, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Nová Role: Revizní zpráva, Apostila, Živnostenský list, Vysvědčení, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Diplom, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Stanovy, Norma, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Oddací list, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Rozsudek, Rodný list

Všeobecné překlady Nová Role: Email, Firemní korespondence, Abstrakt, Diplomové práce, Novinové články, Dopis, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Videa, Životopisy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Nová Role, Korektura Nová Role, Odborné překlady Nová Role, Právní překlady Nová Role, Překladatelská agentura Nová Role, Soudní překladatel Nová Role, Soudní překlady Nová Role, Technické překlady Nová Role, Tlumočení Nová Role, Překlady fancouzštiny Nová Role, Překlady italštiny Nová Role, Překlady maďarštiny Nová Role, Překlady španělštiny Nová Role, Překlady ukrajinštiny Nová Role