Expresní překlady Nová Role

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nová Role

Expresní překlad Nová Role

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nová Role.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nová Role

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nová Role bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nová Role nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Nová Role: Odvolání, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smlouva, Obchodní právo, Občanské právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Dokumenty

Technické překlady Nová Role: Manuál, Odborný text, Technologické postupy, Návod k použití, Technická zpráva, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Norma, Příručka, Certifikát

Ekonomické překlady Nová Role: Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Audity projektů, Akcie, Dluhopisy, Účetní výkazy, Rozvahy, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady Nová Role: Bakalářské práce, Abstrakt, Diplomové práce, Životopisy, Vědecké práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Email, Dopis, Videa

Prezentační překlady Nová Role: Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Prezentace, Letáky, Katalog, PPC reklama, Knihy, Průvodce, Webové stránky, Inzertní a PR články, Reklama

Soudní překlady, úřední překlady Nová Role: Vysvědčení, Certifikát, Oddací list, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Diplom, Notářský zápis, Stanovy, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Plná moc, Odvolání, Společenská smlouva, Rodný list, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Apostila, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad