Překlady Nová Paka

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nová Paka

Překlad Nová Paka

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nová Paka.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nová Paka

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nová Paka bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nová Paka nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Nová Paka: Obchodní právo, Smlouva, Směrnice EU, Odvolání, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Dokumenty, Občanské právo, Žaloba

Technické překlady Nová Paka: Odborný text, Technická zpráva, Certifikát, Návod k použití, Příručka, Návod k obsluze, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Manuál, Norma

Všeobecné překlady Nová Paka: Bakalářské práce, Diplomové práce, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Email, Videa, Firemní korespondence, Dopis, Abstrakt, Životopisy

Prezentační překlady Nová Paka: Prezentace, Katalog, PPC reklama, Letáky, Reklama, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Webové stránky, Inzertní a PR články, Knihy, Průvodce

Ekonomické překlady Nová Paka: Daňové formuláře, Akcie, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Audity projektů, Rozvahy

Soudní překlady, úřední překlady Nová Paka: Notářský zápis, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Diplom, Zakladatelská listina, Rodný list, Vysvědčení, Stanovy, Norma, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Apostila, Oddací list, Plná moc, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Certifikát, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Živnostenský list, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Nová Paka, Korektura Nová Paka, Odborné překlady Nová Paka, Právní překlady Nová Paka, Překladatelská agentura Nová Paka, Soudní překladatel Nová Paka, Soudní překlady Nová Paka, Technické překlady Nová Paka, Tlumočení Nová Paka, Překlady fancouzštiny Nová Paka, Překlady italštiny Nová Paka, Překlady maďarštiny Nová Paka, Překlady španělštiny Nová Paka, Překlady ukrajinštiny Nová Paka , Překlady arabštiny Nová Paka, Překlady běloruštiny Nová Paka, Překlady bulharštiny Nová Paka, Překlady chorvatštiny Nová Paka, Překlady danštiny Nová Paka, Překlady estonštiny Nová Paka, Překlady finštiny Nová Paka, Překlady holandštiny Nová Paka, Překlady japonštiny Nová Paka, Překlady litevštiny Nová Paka, Překlady lotyštiny Nová Paka, Překlady norštiny Nová Paka, Překlady portugalštiny Nová Paka, Překlady řečtiny Nová Paka, Překlady rumunštiny Nová Paka, Překlady slovinštiny Nová Paka, Překlady srbštiny Nová Paka, Překlady švédštiny Nová Paka, Překlady turečtiny Nová Paka