Expresní překlady Nová Paka

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nová Paka

Expresní překlad Nová Paka

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nová Paka.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nová Paka

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nová Paka bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nová Paka nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Nová Paka: Průvodce, Reklama, Webové stránky, Letáky, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Katalog, Knihy, Prezentace, PPC reklama

Technické překlady Nová Paka: Norma, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Manuál, Odborný text, Certifikát, Technická zpráva, Technologické postupy, Příručka, Návod k použití, Revizní zpráva

Právní překlady Nová Paka: Smluvní dokumentace, Smlouva, Dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání, Žaloba, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo, Občanské právo

Ekonomické překlady Nová Paka: Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Akcie, Audity projektů, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře

Všeobecné překlady Nová Paka: Životopisy, Abstrakt, Videa, Dopis, Diplomové práce, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Email, Bakalářské práce, Novinové články, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Nová Paka: Vysvědčení, Stanovy, Certifikát, Rodný list, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Odvolání, Norma, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Společenská smlouva, Apostila, Potvrzení o studiu, Diplom, Rozsudek

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad