Překlady Nová Bystřice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nová Bystřice

Překlad Nová Bystřice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nová Bystřice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nová Bystřice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nová Bystřice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nová Bystřice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Nová Bystřice: Inzertní a PR články, Katalog, Knihy, Reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Průvodce, Prezentace, PPC reklama, Webové stránky, Letáky

Ekonomické překlady Nová Bystřice: Účetní výkazy, Rozvahy, Akcie, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Audity projektů

Všeobecné překlady Nová Bystřice: Videa, Životopisy, Bakalářské práce, Dopis, Vědecké práce, Abstrakt, Email, Překlady webových stránek, Novinové články, Firemní korespondence, Diplomové práce

Právní překlady Nová Bystřice: Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Smlouva, Žaloba, Občanské právo

Soudní překlady, úřední překlady Nová Bystřice: Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Certifikát, Vysvědčení, Oddací list, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Norma, Apostila, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Vysvědčení, Živnostenský list, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Diplom, Rodný list, Plná moc, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva

Technické překlady Nová Bystřice: Norma, Manuál, Návod k použití, Technologické postupy, Certifikát, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Odborný text, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Příručka

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Nová Bystřice, Korektura Nová Bystřice, Odborné překlady Nová Bystřice, Právní překlady Nová Bystřice, Překladatelská agentura Nová Bystřice, Soudní překladatel Nová Bystřice, Soudní překlady Nová Bystřice, Technické překlady Nová Bystřice, Tlumočení Nová Bystřice, Překlady fancouzštiny Nová Bystřice, Překlady italštiny Nová Bystřice, Překlady maďarštiny Nová Bystřice, Překlady španělštiny Nová Bystřice, Překlady ukrajinštiny Nová Bystřice