Expresní překlady Nová Bystřice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nová Bystřice

Expresní překlad Nová Bystřice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nová Bystřice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nová Bystřice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nová Bystřice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nová Bystřice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Nová Bystřice: Smlouva, Žaloba, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady Nová Bystřice: Diplomové práce, Firemní korespondence, Novinové články, Email, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Abstrakt, Životopisy, Dopis, Videa

Ekonomické překlady Nová Bystřice: Akcie, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Dluhopisy

Prezentační překlady Nová Bystřice: Letáky, Průvodce, PPC reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky, Tiskoviny, Knihy, Billboardy a plakáty, Prezentace, Katalog, Reklama

Technické překlady Nová Bystřice: Technologické postupy, Příručka, Prohlášení o shodě, Certifikát, Manuál, Technická zpráva, Návod k použití, Revizní zpráva, Norma, Odborný text, Návod k obsluze

Soudní překlady, úřední překlady Nová Bystřice: Rozsudek, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Soudní žaloba, Rodný list, Diplom, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Oddací list, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Společenská smlouva, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Revizní zpráva, Živnostenský list, Norma, Apostila, Odvolání, Stanovy, Certifikát

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad