Překlady Netolice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Netolice

Překlad Netolice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Netolice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Netolice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Netolice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Netolice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Netolice: Právní dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Smlouva, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Odvolání, Dokumenty

Technické překlady Netolice: Technická zpráva, Norma, Technologické postupy, Návod k obsluze, Manuál, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Certifikát, Příručka, Odborný text

Ekonomické překlady Netolice: Výběrová řízení, Akcie, Dluhopisy, Daňové formuláře, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Ekonomické analýzy

Prezentační překlady Netolice: Billboardy a plakáty, Prezentace, PPC reklama, Tiskoviny, Katalog, Reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky, Průvodce, Letáky, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Netolice: Rozsudek, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Plná moc, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Oddací list, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Průkaz totožnosti, Apostila, Stanovy, Revizní zpráva, Úmrtní list, Diplom, Živnostenský list, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení

Všeobecné překlady Netolice: Diplomové práce, Videa, Novinové články, Vědecké práce, Bakalářské práce, Dopis, Abstrakt, Firemní korespondence, Email, Životopisy, Překlady webových stránek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Netolice, Korektura Netolice, Odborné překlady Netolice, Právní překlady Netolice, Překladatelská agentura Netolice, Soudní překladatel Netolice, Soudní překlady Netolice, Technické překlady Netolice, Tlumočení Netolice, Překlady fancouzštiny Netolice, Překlady italštiny Netolice, Překlady maďarštiny Netolice, Překlady španělštiny Netolice, Překlady ukrajinštiny Netolice