Expresní překlady Netolice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Netolice

Expresní překlad Netolice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Netolice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Netolice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Netolice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Netolice nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Netolice: Žaloba, Smluvní dokumentace, Smlouva, Odvolání, Dokumenty, Obchodní podmínky, Občanské právo, Obchodní právo, Právní dokumenty, Směrnice EU

Technické překlady Netolice: Technická zpráva, Certifikát, Manuál, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Příručka, Technologické postupy, Odborný text, Norma, Návod k použití

Ekonomické překlady Netolice: Výroční zprávy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výběrová řízení, Akcie

Všeobecné překlady Netolice: Diplomové práce, Email, Videa, Bakalářské práce, Vědecké práce, Abstrakt, Dopis, Firemní korespondence, Životopisy, Překlady webových stránek, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Netolice: Rozsudek, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Oddací list, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Revizní zpráva, Odvolání, Stanovy, Diplom, Úmrtní list, Certifikát, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Vysvědčení, Pracovní smlouva

Prezentační překlady Netolice: Katalog, Průvodce, Inzertní a PR články, Webové stránky, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Prezentace, Letáky, Reklama, Knihy, Tiskoviny

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad