Překlady Neratovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Neratovice

Překlad Neratovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Neratovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Neratovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Neratovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Neratovice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Neratovice: Vědecké práce, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Abstrakt, Dopis, Videa, Diplomové práce, Novinové články, Email, Firemní korespondence

Technické překlady Neratovice: Návod k obsluze, Odborný text, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Revizní zpráva, Certifikát, Příručka, Technologické postupy, Norma, Technická zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Neratovice: Certifikát, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Norma, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Apostila, Revizní zpráva, Plná moc, Vysvědčení, Notářský zápis, Odvolání, Živnostenský list, Oddací list, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Soudní žaloba, Stanovy, Zakladatelská listina, Diplom

Prezentační překlady Neratovice: Prezentace, Inzertní a PR články, Katalog, Billboardy a plakáty, Průvodce, Webové stránky, Letáky, PPC reklama, Knihy, Reklama, Tiskoviny

Ekonomické překlady Neratovice: Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Dluhopisy, Akcie, Ekonomické analýzy

Právní překlady Neratovice: Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Žaloba, Obchodní právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Občanské právo, Smlouva, Směrnice EU

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Neratovice, Korektura Neratovice, Odborné překlady Neratovice, Právní překlady Neratovice, Překladatelská agentura Neratovice, Soudní překladatel Neratovice, Soudní překlady Neratovice, Technické překlady Neratovice, Tlumočení Neratovice, Překlady fancouzštiny Neratovice, Překlady italštiny Neratovice, Překlady maďarštiny Neratovice, Překlady španělštiny Neratovice, Překlady ukrajinštiny Neratovice