Expresní překlady Neratovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Neratovice

Expresní překlad Neratovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Neratovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Neratovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Neratovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Neratovice nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Neratovice: Knihy, Inzertní a PR články, Webové stránky, Tiskoviny, PPC reklama, Katalog, Billboardy a plakáty, Reklama, Průvodce, Prezentace, Letáky

Právní překlady Neratovice: Žaloba, Odvolání, Právní dokumenty, Smlouva, Dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Směrnice EU

Ekonomické překlady Neratovice: Dluhopisy, Akcie, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní výkazy, Audity projektů, Účetní uzávěrky

Technické překlady Neratovice: Technická zpráva, Technologické postupy, Příručka, Norma, Certifikát, Návod k použití, Manuál, Odborný text, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Návod k obsluze

Soudní překlady, úřední překlady Neratovice: Úmrtní list, Soudní žaloba, Certifikát, Stanovy, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Odvolání, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Norma, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Rozsudek, Notářský zápis, Vysvědčení, Společenská smlouva, Zakladatelská listina

Všeobecné překlady Neratovice: Bakalářské práce, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Dopis, Abstrakt, Diplomové práce, Email, Novinové články, Životopisy, Firemní korespondence, Videa

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad