Překlady Nepomuk

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nepomuk

Překlad Nepomuk

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nepomuk.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nepomuk

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nepomuk bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nepomuk nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Nepomuk: Daňové formuláře, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Akcie, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Nepomuk: Diplomové práce, Videa, Novinové články, Dopis, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Abstrakt, Email, Bakalářské práce, Životopisy

Technické překlady Nepomuk: Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Norma, Manuál, Návod k použití, Technologické postupy, Odborný text, Certifikát

Právní překlady Nepomuk: Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Odvolání, Žaloba, Dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Smlouva

Soudní překlady, úřední překlady Nepomuk: Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Vysvědčení, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Úmrtní list, Rozsudek, Apostila, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Norma, Stanovy, Diplom, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Živnostenský list, Oddací list

Prezentační překlady Nepomuk: Prezentace, Letáky, PPC reklama, Průvodce, Reklama, Knihy, Tiskoviny, Katalog, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Webové stránky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Nepomuk, Korektura Nepomuk, Odborné překlady Nepomuk, Právní překlady Nepomuk, Překladatelská agentura Nepomuk, Soudní překladatel Nepomuk, Soudní překlady Nepomuk, Technické překlady Nepomuk, Tlumočení Nepomuk, Překlady fancouzštiny Nepomuk, Překlady italštiny Nepomuk, Překlady maďarštiny Nepomuk, Překlady španělštiny Nepomuk, Překlady ukrajinštiny Nepomuk