Expresní překlady Nepomuk

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nepomuk

Expresní překlad Nepomuk

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nepomuk.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nepomuk

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nepomuk bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nepomuk nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Nepomuk: Soudní žaloba, Oddací list, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Apostila, Živnostenský list, Vysvědčení, Revizní zpráva, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Odvolání, Pracovní smlouva, Diplom, Notářský zápis, Rozsudek, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Rodný list, Plná moc, Průkaz totožnosti

Technické překlady Nepomuk: Technologické postupy, Návod k obsluze, Certifikát, Technická zpráva, Příručka, Manuál, Revizní zpráva, Norma, Odborný text, Návod k použití, Prohlášení o shodě

Všeobecné překlady Nepomuk: Novinové články, Firemní korespondence, Dopis, Diplomové práce, Životopisy, Bakalářské práce, Videa, Abstrakt, Vědecké práce, Email, Překlady webových stránek

Právní překlady Nepomuk: Smlouva, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Žaloba, Občanské právo, Směrnice EU

Prezentační překlady Nepomuk: Katalog, Knihy, PPC reklama, Prezentace, Průvodce, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Tiskoviny, Letáky, Reklama

Ekonomické překlady Nepomuk: Účetní výkazy, Rozvahy, Výroční zprávy, Akcie, Dluhopisy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad