Překlady Nejdek

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nejdek

Překlad Nejdek

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nejdek.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nejdek

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nejdek bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nejdek nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Nejdek: Účetní výkazy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Akcie, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Rozvahy, Výroční zprávy

Prezentační překlady Nejdek: PPC reklama, Billboardy a plakáty, Reklama, Katalog, Knihy, Prezentace, Letáky, Průvodce, Inzertní a PR články, Webové stránky, Tiskoviny

Technické překlady Nejdek: Technologické postupy, Návod k obsluze, Technická zpráva, Odborný text, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Příručka, Norma, Certifikát, Manuál

Všeobecné překlady Nejdek: Novinové články, Překlady webových stránek, Videa, Vědecké práce, Firemní korespondence, Životopisy, Abstrakt, Email, Bakalářské práce, Dopis, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Nejdek: Plná moc, Diplom, Průkaz totožnosti, Certifikát, Apostila, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Odvolání, Živnostenský list, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Rozsudek, Vysvědčení, Oddací list, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Notářský zápis, Úmrtní list

Právní překlady Nejdek: Právní dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Žaloba, Občanské právo, Odvolání, Dokumenty, Směrnice EU, Smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Nejdek, Korektura Nejdek, Odborné překlady Nejdek, Právní překlady Nejdek, Překladatelská agentura Nejdek, Soudní překladatel Nejdek, Soudní překlady Nejdek, Technické překlady Nejdek, Tlumočení Nejdek, Překlady fancouzštiny Nejdek, Překlady italštiny Nejdek, Překlady maďarštiny Nejdek, Překlady španělštiny Nejdek, Překlady ukrajinštiny Nejdek , Překlady arabštiny Nejdek, Překlady běloruštiny Nejdek, Překlady bulharštiny Nejdek, Překlady chorvatštiny Nejdek, Překlady danštiny Nejdek, Překlady estonštiny Nejdek, Překlady finštiny Nejdek, Překlady holandštiny Nejdek, Překlady japonštiny Nejdek, Překlady litevštiny Nejdek, Překlady lotyštiny Nejdek, Překlady norštiny Nejdek, Překlady portugalštiny Nejdek, Překlady řečtiny Nejdek, Překlady rumunštiny Nejdek, Překlady slovinštiny Nejdek, Překlady srbštiny Nejdek, Překlady švédštiny Nejdek, Překlady turečtiny Nejdek