Překlady Nasavrky

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nasavrky

Překlad Nasavrky

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nasavrky.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nasavrky

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nasavrky bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nasavrky nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Nasavrky: Odborný text, Návod k použití, Norma, Příručka, Revizní zpráva, Certifikát, Návod k obsluze, Technická zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Manuál

Právní překlady Nasavrky: Dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Smlouva, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Odvolání, Občanské právo, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Nasavrky: Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Rozvahy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Akcie, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Audity projektů

Všeobecné překlady Nasavrky: Životopisy, Abstrakt, Email, Novinové články, Bakalářské práce, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Dopis, Videa, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Nasavrky: Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Plná moc, Norma, Společenská smlouva, Certifikát, Průkaz totožnosti, Oddací list, Rozsudek, Apostila, Rodný list, Odvolání, Vysvědčení, Stanovy, Soudní žaloba, Diplom

Prezentační překlady Nasavrky: Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Prezentace, Knihy, Katalog, Inzertní a PR články, Průvodce, Letáky, Webové stránky, Reklama, PPC reklama

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Nasavrky, Korektura Nasavrky, Odborné překlady Nasavrky, Právní překlady Nasavrky, Překladatelská agentura Nasavrky, Soudní překladatel Nasavrky, Soudní překlady Nasavrky, Technické překlady Nasavrky, Tlumočení Nasavrky, Překlady fancouzštiny Nasavrky, Překlady italštiny Nasavrky, Překlady maďarštiny Nasavrky, Překlady španělštiny Nasavrky, Překlady ukrajinštiny Nasavrky