Expresní překlady Nasavrky

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nasavrky

Expresní překlad Nasavrky

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nasavrky.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nasavrky

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nasavrky bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nasavrky nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Nasavrky: Audity projektů, Výběrová řízení, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Akcie

Technické překlady Nasavrky: Technologické postupy, Manuál, Návod k použití, Příručka, Odborný text, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Certifikát, Revizní zpráva, Norma

Prezentační překlady Nasavrky: Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Prezentace, Knihy, Webové stránky, Průvodce, Reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Letáky, PPC reklama

Právní překlady Nasavrky: Směrnice EU, Smlouva, Právní dokumenty, Občanské právo, Dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní podmínky

Všeobecné překlady Nasavrky: Vědecké práce, Videa, Životopisy, Diplomové práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Dopis, Abstrakt, Překlady webových stránek, Email, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Nasavrky: Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Živnostenský list, Vysvědčení, Apostila, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Rodný list, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Norma, Diplom, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Odvolání, Stanovy, Úmrtní list, Pracovní smlouva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad