Překlady Napajedla

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Napajedla

Překlad Napajedla

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Napajedla.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Napajedla

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Napajedla bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Napajedla nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Napajedla: Smlouva, Žaloba, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Občanské právo

Technické překlady Napajedla: Certifikát, Norma, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Technologické postupy, Technická zpráva, Manuál, Příručka, Odborný text, Revizní zpráva, Návod k použití

Ekonomické překlady Napajedla: Dluhopisy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Akcie, Daňové formuláře, Rozvahy, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Napajedla: Email, Diplomové práce, Dopis, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Novinové články, Videa, Životopisy, Abstrakt, Firemní korespondence, Vědecké práce

Prezentační překlady Napajedla: Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Webové stránky, Prezentace, Katalog, Průvodce, Knihy, PPC reklama

Soudní překlady, úřední překlady Napajedla: Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Notářský zápis, Oddací list, Rozsudek, Stanovy, Diplom, Rodný list, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Odvolání, Plná moc, Apostila, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Certifikát, Potvrzení o studiu

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Napajedla, Korektura Napajedla, Odborné překlady Napajedla, Právní překlady Napajedla, Překladatelská agentura Napajedla, Soudní překladatel Napajedla, Soudní překlady Napajedla, Technické překlady Napajedla, Tlumočení Napajedla, Překlady fancouzštiny Napajedla, Překlady italštiny Napajedla, Překlady maďarštiny Napajedla, Překlady španělštiny Napajedla, Překlady ukrajinštiny Napajedla