Expresní překlady Napajedla

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Napajedla

Expresní překlad Napajedla

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Napajedla.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Napajedla

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Napajedla bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Napajedla nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Napajedla: Odvolání, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Dokumenty, Smlouva, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Směrnice EU, Občanské právo

Technické překlady Napajedla: Norma, Prohlášení o shodě, Manuál, Technologické postupy, Odborný text, Návod k obsluze, Certifikát, Technická zpráva, Příručka, Návod k použití, Revizní zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Napajedla: Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Certifikát, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Rozsudek, Rodný list, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Apostila, Norma, Oddací list, Živnostenský list, Vysvědčení, Vysvědčení, Odvolání, Úmrtní list, Revizní zpráva, Plná moc

Ekonomické překlady Napajedla: Účetní uzávěrky, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Audity projektů, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Akcie

Prezentační překlady Napajedla: Katalog, Knihy, Webové stránky, Reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Prezentace, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Tiskoviny, Průvodce

Všeobecné překlady Napajedla: Novinové články, Bakalářské práce, Email, Vědecké práce, Diplomové práce, Videa, Abstrakt, Životopisy, Dopis, Překlady webových stránek, Firemní korespondence

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad