Překlady Náměšť nad Oslavou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Náměšť nad Oslavou

Překlad Náměšť nad Oslavou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Náměšť nad Oslavou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Náměšť nad Oslavou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Náměšť nad Oslavou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Náměšť nad Oslavou nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Náměšť nad Oslavou: Revizní zpráva, Technická zpráva, Norma, Technologické postupy, Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Návod k použití, Manuál, Certifikát, Příručka

Ekonomické překlady Náměšť nad Oslavou: Daňové formuláře, Účetní výkazy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Akcie, Dluhopisy, Audity projektů

Všeobecné překlady Náměšť nad Oslavou: Bakalářské práce, Vědecké práce, Životopisy, Abstrakt, Dopis, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Videa, Firemní korespondence, Email, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Náměšť nad Oslavou: Oddací list, Úmrtní list, Vysvědčení, Certifikát, Plná moc, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Notářský zápis, Rozsudek, Pracovní smlouva, Odvolání, Revizní zpráva, Stanovy, Společenská smlouva, Rodný list, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Apostila, Zakladatelská listina

Právní překlady Náměšť nad Oslavou: Obchodní právo, Občanské právo, Odvolání, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Žaloba, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Dokumenty, Smlouva

Prezentační překlady Náměšť nad Oslavou: PPC reklama, Katalog, Reklama, Tiskoviny, Knihy, Prezentace, Billboardy a plakáty, Letáky, Webové stránky, Inzertní a PR články, Průvodce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Náměšť nad Oslavou, Korektura Náměšť nad Oslavou, Odborné překlady Náměšť nad Oslavou, Právní překlady Náměšť nad Oslavou, Překladatelská agentura Náměšť nad Oslavou, Soudní překladatel Náměšť nad Oslavou, Soudní překlady Náměšť nad Oslavou, Technické překlady Náměšť nad Oslavou, Tlumočení Náměšť nad Oslavou, Překlady fancouzštiny Náměšť nad Oslavou, Překlady italštiny Náměšť nad Oslavou, Překlady maďarštiny Náměšť nad Oslavou, Překlady španělštiny Náměšť nad Oslavou, Překlady ukrajinštiny Náměšť nad Oslavou