Expresní překlady Náměšť nad Oslavou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Náměšť nad Oslavou

Expresní překlad Náměšť nad Oslavou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Náměšť nad Oslavou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Náměšť nad Oslavou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Náměšť nad Oslavou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Náměšť nad Oslavou nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Náměšť nad Oslavou: Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Dokumenty, Odvolání, Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Směrnice EU, Občanské právo

Technické překlady Náměšť nad Oslavou: Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Certifikát, Manuál, Odborný text, Revizní zpráva, Příručka, Technologické postupy, Návod k použití, Norma, Technická zpráva

Všeobecné překlady Náměšť nad Oslavou: Abstrakt, Firemní korespondence, Diplomové práce, Novinové články, Vědecké práce, Videa, Email, Životopisy, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Dopis

Prezentační překlady Náměšť nad Oslavou: Inzertní a PR články, Průvodce, Reklama, Billboardy a plakáty, Prezentace, Katalog, PPC reklama, Webové stránky, Knihy, Letáky, Tiskoviny

Ekonomické překlady Náměšť nad Oslavou: Audity projektů, Účetní uzávěrky, Akcie, Dluhopisy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní výkazy, Výroční zprávy

Soudní překlady, úřední překlady Náměšť nad Oslavou: Diplom, Úmrtní list, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Rozsudek, Vysvědčení, Soudní žaloba, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Stanovy, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Apostila, Oddací list, Potvrzení o studiu, Norma, Rodný list, Vysvědčení, Plná moc, Revizní zpráva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad