Překlady Mýto

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mýto

Překlad Mýto

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mýto.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mýto

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mýto bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mýto nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Mýto: Prohlášení o shodě, Norma, Manuál, Příručka, Návod k použití, Technická zpráva, Certifikát, Odborný text, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Technologické postupy

Všeobecné překlady Mýto: Vědecké práce, Abstrakt, Životopisy, Novinové články, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Email, Videa, Firemní korespondence, Diplomové práce, Dopis

Právní překlady Mýto: Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Dokumenty, Smlouva, Odvolání, Žaloba, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní právo, Obchodní podmínky

Soudní překlady, úřední překlady Mýto: Vysvědčení, Apostila, Certifikát, Notářský zápis, Diplom, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Úmrtní list, Vysvědčení, Soudní žaloba, Rodný list, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Stanovy, Živnostenský list, Pracovní smlouva

Prezentační překlady Mýto: Letáky, Tiskoviny, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Webové stránky, Knihy, Prezentace, Inzertní a PR články, Reklama, Průvodce

Ekonomické překlady Mýto: Výroční zprávy, Akcie, Audity projektů, Daňové formuláře, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Dluhopisy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Mýto, Korektura Mýto, Odborné překlady Mýto, Právní překlady Mýto, Překladatelská agentura Mýto, Soudní překladatel Mýto, Soudní překlady Mýto, Technické překlady Mýto, Tlumočení Mýto, Překlady fancouzštiny Mýto, Překlady italštiny Mýto, Překlady maďarštiny Mýto, Překlady španělštiny Mýto, Překlady ukrajinštiny Mýto