Expresní překlady Mýto

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mýto

Expresní překlad Mýto

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mýto.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mýto

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mýto bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mýto nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Mýto: Reklama, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Knihy, Tiskoviny, Průvodce, Letáky, Prezentace, Inzertní a PR články, Katalog, Webové stránky

Technické překlady Mýto: Návod k použití, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Manuál, Technologické postupy, Norma, Odborný text, Příručka, Technická zpráva, Certifikát, Revizní zpráva

Ekonomické překlady Mýto: Akcie, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Dluhopisy, Daňové formuláře

Právní překlady Mýto: Směrnice EU, Žaloba, Dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace, Odvolání, Občanské právo, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Právní dokumenty

Všeobecné překlady Mýto: Dopis, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Novinové články, Abstrakt, Videa, Životopisy, Email, Diplomové práce, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Mýto: Úmrtní list, Živnostenský list, Soudní žaloba, Diplom, Zakladatelská listina, Oddací list, Vysvědčení, Apostila, Pracovní smlouva, Norma, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Vysvědčení, Certifikát, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Plná moc

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad