Překlady Mšeno

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mšeno

Překlad Mšeno

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mšeno.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mšeno

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mšeno bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mšeno nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Mšeno: Firemní korespondence, Novinové články, Diplomové práce, Bakalářské práce, Dopis, Vědecké práce, Abstrakt, Email, Videa, Překlady webových stránek, Životopisy

Technické překlady Mšeno: Revizní zpráva, Technická zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Odborný text, Technologické postupy, Norma, Manuál, Certifikát, Příručka, Návod k použití

Právní překlady Mšeno: Obchodní právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Dokumenty

Ekonomické překlady Mšeno: Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Akcie, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Audity projektů

Prezentační překlady Mšeno: Webové stránky, Letáky, Průvodce, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Tiskoviny, Katalog, Inzertní a PR články, Reklama, Knihy, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Mšeno: Norma, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Oddací list, Plná moc, Živnostenský list, Certifikát, Vysvědčení, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Úmrtní list, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Odvolání

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Mšeno, Korektura Mšeno, Odborné překlady Mšeno, Právní překlady Mšeno, Překladatelská agentura Mšeno, Soudní překladatel Mšeno, Soudní překlady Mšeno, Technické překlady Mšeno, Tlumočení Mšeno, Překlady fancouzštiny Mšeno, Překlady italštiny Mšeno, Překlady maďarštiny Mšeno, Překlady španělštiny Mšeno, Překlady ukrajinštiny Mšeno