Expresní překlady Mšeno

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mšeno

Expresní překlad Mšeno

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mšeno.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mšeno

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mšeno bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mšeno nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Mšeno: Žaloba, Odvolání, Smlouva, Občanské právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Dokumenty

Ekonomické překlady Mšeno: Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Akcie, Audity projektů, Rozvahy, Dluhopisy, Daňové formuláře

Technické překlady Mšeno: Návod k obsluze, Technologické postupy, Odborný text, Návod k použití, Certifikát, Technická zpráva, Revizní zpráva, Norma, Prohlášení o shodě, Příručka, Manuál

Prezentační překlady Mšeno: Tiskoviny, Katalog, Billboardy a plakáty, Knihy, Průvodce, Webové stránky, Prezentace, Letáky, Inzertní a PR články, PPC reklama, Reklama

Všeobecné překlady Mšeno: Email, Životopisy, Abstrakt, Diplomové práce, Vědecké práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Dopis, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Mšeno: Oddací list, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Stanovy, Pracovní smlouva, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Živnostenský list, Odvolání, Soudní žaloba, Rodný list, Vysvědčení, Úmrtní list, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Certifikát, Revizní zpráva, Plná moc, Norma, Průkaz totožnosti

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad