Překlady Most

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Most

Překlad Most

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Most.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Most

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Most bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Most nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Most: Bakalářské práce, Novinové články, Abstrakt, Vědecké práce, Dopis, Email, Firemní korespondence, Životopisy, Videa, Diplomové práce, Překlady webových stránek

Právní překlady Most: Smlouva, Obchodní právo, Právní dokumenty, Odvolání, Dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Most: Účetní výkazy, Akcie, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Výběrová řízení

Prezentační překlady Most: Průvodce, Webové stránky, Prezentace, Reklama, Knihy, Letáky, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, PPC reklama, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady Most: Odvolání, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Rodný list, Soudní žaloba, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Diplom, Stanovy, Norma, Rozsudek, Společenská smlouva, Vysvědčení, Apostila, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Živnostenský list

Technické překlady Most: Manuál, Norma, Odborný text, Certifikát, Technická zpráva, Příručka, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k použití

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Most“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Most, Korektura Most, Odborné překlady Most, Právní překlady Most, Překladatelská agentura Most, Soudní překladatel Most, Soudní překlady Most, Technické překlady Most, Tlumočení Most, Překlady fancouzštiny Most, Překlady italštiny Most, Překlady maďarštiny Most, Překlady španělštiny Most, Překlady ukrajinštiny Most, Překlady arabštiny Most, Překlady běloruštiny Most, Překlady bulharštiny Most, Překlady chorvatštiny Most, Překlady danštiny Most, Překlady estonštiny Most, Překlady finštiny Most, Překlady holandštiny Most, Překlady japonštiny Most, Překlady litevštiny Most, Překlady lotyštiny Most, Překlady norštiny Most, Překlady portugalštiny Most, Překlady řečtiny Most, Překlady rumunštiny Most, Překlady slovinštiny Most, Překlady srbštiny Most, Překlady švédštiny Most, Překlady turečtiny Most, Překlady angličtiny Most, Překlady ruštiny Most, Překlady polštiny Most, Překlady němčiny Most