Expresní překlady Most

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Most

Expresní překlad Most

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Most.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Most

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Most bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Most nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Most: Dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace, Smlouva, Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU, Odvolání, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Most: Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Rozvahy, Akcie, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Daňové formuláře

Technické překlady Most: Norma, Manuál, Návod k obsluze, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Příručka, Certifikát, Revizní zpráva, Odborný text, Technologické postupy

Prezentační překlady Most: Průvodce, Letáky, Knihy, Inzertní a PR články, Reklama, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Katalog, Tiskoviny, PPC reklama, Prezentace

Všeobecné překlady Most: Překlady webových stránek, Dopis, Bakalářské práce, Vědecké práce, Email, Abstrakt, Videa, Diplomové práce, Firemní korespondence, Životopisy, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Most: Rodný list, Společenská smlouva, Vysvědčení, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Certifikát, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Stanovy, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Rozsudek, Odvolání, Soudní žaloba, Notářský zápis, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad