Překlady Morkovice-Slížany

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Morkovice-Slížany

Překlad Morkovice-Slížany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Morkovice-Slížany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Morkovice-Slížany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Morkovice-Slížany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Morkovice-Slížany nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Morkovice-Slížany: Knihy, Letáky, PPC reklama, Webové stránky, Reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce, Katalog, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Prezentace

Právní překlady Morkovice-Slížany: Žaloba, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní právo, Smlouva

Technické překlady Morkovice-Slížany: Norma, Technická zpráva, Odborný text, Návod k použití, Certifikát, Manuál, Revizní zpráva, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Technologické postupy

Všeobecné překlady Morkovice-Slížany: Novinové články, Životopisy, Videa, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Diplomové práce, Firemní korespondence, Dopis, Email, Abstrakt

Ekonomické překlady Morkovice-Slížany: Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Účetní výkazy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady Morkovice-Slížany: Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Rodný list, Diplom, Vysvědčení, Společenská smlouva, Rozsudek, Zakladatelská listina, Apostila, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Vysvědčení, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Potvrzení o studiu, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Stanovy, Pracovní smlouva, Oddací list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Morkovice-Slížany, Korektura Morkovice-Slížany, Odborné překlady Morkovice-Slížany, Právní překlady Morkovice-Slížany, Překladatelská agentura Morkovice-Slížany, Soudní překladatel Morkovice-Slížany, Soudní překlady Morkovice-Slížany, Technické překlady Morkovice-Slížany, Tlumočení Morkovice-Slížany, Překlady fancouzštiny Morkovice-Slížany, Překlady italštiny Morkovice-Slížany, Překlady maďarštiny Morkovice-Slížany, Překlady španělštiny Morkovice-Slížany, Překlady ukrajinštiny Morkovice-Slížany