Překlady Mohelnice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mohelnice

Překlad Mohelnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mohelnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mohelnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mohelnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mohelnice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Mohelnice: Certifikát, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Návod k obsluze, Technická zpráva, Norma, Manuál, Technologické postupy, Revizní zpráva, Odborný text

Právní překlady Mohelnice: Smlouva, Obchodní právo, Právní dokumenty, Směrnice EU, Dokumenty, Žaloba, Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Občanské právo

Prezentační překlady Mohelnice: PPC reklama, Webové stránky, Průvodce, Tiskoviny, Prezentace, Katalog, Inzertní a PR články, Knihy, Reklama, Letáky, Billboardy a plakáty

Všeobecné překlady Mohelnice: Životopisy, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Dopis, Email, Diplomové práce, Firemní korespondence, Abstrakt, Videa, Novinové články, Bakalářské práce

Ekonomické překlady Mohelnice: Akcie, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Dluhopisy, Výroční zprávy, Audity projektů, Rozvahy, Účetní výkazy

Soudní překlady, úřední překlady Mohelnice: Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Vysvědčení, Rozsudek, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Rodný list, Diplom, Společenská smlouva, Stanovy, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Certifikát, Odvolání, Norma, Notářský zápis, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Mohelnice, Korektura Mohelnice, Odborné překlady Mohelnice, Právní překlady Mohelnice, Překladatelská agentura Mohelnice, Soudní překladatel Mohelnice, Soudní překlady Mohelnice, Technické překlady Mohelnice, Tlumočení Mohelnice, Překlady fancouzštiny Mohelnice, Překlady italštiny Mohelnice, Překlady maďarštiny Mohelnice, Překlady španělštiny Mohelnice, Překlady ukrajinštiny Mohelnice