Expresní překlady Mohelnice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mohelnice

Expresní překlad Mohelnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mohelnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mohelnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mohelnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mohelnice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Mohelnice: Reklama, Průvodce, Letáky, Inzertní a PR články, Knihy, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Katalog, Prezentace, PPC reklama, Tiskoviny

Technické překlady Mohelnice: Manuál, Revizní zpráva, Technologické postupy, Návod k obsluze, Návod k použití, Odborný text, Příručka, Norma, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Certifikát

Všeobecné překlady Mohelnice: Vědecké práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Diplomové práce, Email, Překlady webových stránek, Videa, Novinové články, Dopis, Životopisy

Právní překlady Mohelnice: Žaloba, Smluvní dokumentace, Odvolání, Směrnice EU, Dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky, Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní právo

Ekonomické překlady Mohelnice: Dluhopisy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní výkazy, Výběrová řízení

Soudní překlady, úřední překlady Mohelnice: Certifikát, Notářský zápis, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Vysvědčení, Diplom, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Úmrtní list, Odvolání, Plná moc, Rodný list, Soudní žaloba, Norma, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Oddací list, Vysvědčení

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad