Překlady Modřice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Modřice

Překlad Modřice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Modřice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Modřice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Modřice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Modřice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Modřice: Odvolání, Smlouva, Obchodní podmínky, Občanské právo, Žaloba, Právní dokumenty, Dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní právo

Technické překlady Modřice: Certifikát, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technická zpráva, Návod k použití, Manuál, Odborný text, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Norma, Příručka

Ekonomické překlady Modřice: Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Akcie, Daňové formuláře, Rozvahy, Audity projektů, Ekonomické analýzy

Prezentační překlady Modřice: Katalog, Knihy, Reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Prezentace, Webové stránky, Průvodce, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, PPC reklama

Všeobecné překlady Modřice: Diplomové práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Novinové články, Email, Životopisy, Bakalářské práce, Dopis, Videa, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Modřice: Soudní žaloba, Odvolání, Norma, Úmrtní list, Notářský zápis, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Rozsudek, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Plná moc, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Oddací list, Diplom, Apostila, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Pracovní smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Modřice, Korektura Modřice, Odborné překlady Modřice, Právní překlady Modřice, Překladatelská agentura Modřice, Soudní překladatel Modřice, Soudní překlady Modřice, Technické překlady Modřice, Tlumočení Modřice, Překlady fancouzštiny Modřice, Překlady italštiny Modřice, Překlady maďarštiny Modřice, Překlady španělštiny Modřice, Překlady ukrajinštiny Modřice