Expresní překlady Modřice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Modřice

Expresní překlad Modřice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Modřice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Modřice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Modřice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Modřice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Modřice: Manuál, Příručka, Návod k použití, Certifikát, Norma, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Odborný text, Návod k obsluze, Technologické postupy

Prezentační překlady Modřice: Webové stránky, Katalog, Reklama, PPC reklama, Průvodce, Knihy, Letáky, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Prezentace

Všeobecné překlady Modřice: Překlady webových stránek, Vědecké práce, Bakalářské práce, Novinové články, Firemní korespondence, Diplomové práce, Videa, Životopisy, Abstrakt, Dopis, Email

Právní překlady Modřice: Smluvní dokumentace, Občanské právo, Odvolání, Žaloba, Dokumenty, Směrnice EU, Právní dokumenty, Obchodní právo, Smlouva, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Modřice: Akcie, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Audity projektů, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Rozvahy, Daňové formuláře

Soudní překlady, úřední překlady Modřice: Oddací list, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Odvolání, Revizní zpráva, Rozsudek, Úmrtní list, Společenská smlouva, Diplom, Certifikát, Vysvědčení, Apostila, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Norma, Plná moc

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad