Překlady Mnichovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mnichovice

Překlad Mnichovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mnichovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mnichovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mnichovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mnichovice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Mnichovice: Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Akcie, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Audity projektů

Prezentační překlady Mnichovice: Prezentace, PPC reklama, Tiskoviny, Reklama, Letáky, Knihy, Katalog, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Průvodce, Inzertní a PR články

Technické překlady Mnichovice: Revizní zpráva, Technologické postupy, Odborný text, Návod k obsluze, Příručka, Norma, Certifikát, Prohlášení o shodě, Manuál, Návod k použití, Technická zpráva

Právní překlady Mnichovice: Žaloba, Smlouva, Občanské právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Obchodní právo, Dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Mnichovice: Apostila, Pracovní smlouva, Odvolání, Vysvědčení, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Stanovy, Oddací list, Vysvědčení, Společenská smlouva, Živnostenský list, Revizní zpráva, Rodný list, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Certifikát, Notářský zápis

Všeobecné překlady Mnichovice: Videa, Vědecké práce, Dopis, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Email, Diplomové práce, Životopisy, Firemní korespondence, Abstrakt, Novinové články

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Mnichovice, Korektura Mnichovice, Odborné překlady Mnichovice, Právní překlady Mnichovice, Překladatelská agentura Mnichovice, Soudní překladatel Mnichovice, Soudní překlady Mnichovice, Technické překlady Mnichovice, Tlumočení Mnichovice, Překlady fancouzštiny Mnichovice, Překlady italštiny Mnichovice, Překlady maďarštiny Mnichovice, Překlady španělštiny Mnichovice, Překlady ukrajinštiny Mnichovice