Expresní překlady Mnichovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mnichovice

Expresní překlad Mnichovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mnichovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mnichovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mnichovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mnichovice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Mnichovice: Vysvědčení, Úmrtní list, Rodný list, Plná moc, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Oddací list, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Odvolání, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Diplom, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek

Ekonomické překlady Mnichovice: Daňové formuláře, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Akcie, Dluhopisy, Účetní výkazy, Audity projektů, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky

Technické překlady Mnichovice: Technologické postupy, Technická zpráva, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití, Certifikát, Norma, Příručka, Odborný text, Manuál, Prohlášení o shodě

Právní překlady Mnichovice: Odvolání, Občanské právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace, Žaloba

Prezentační překlady Mnichovice: Billboardy a plakáty, Průvodce, Katalog, Tiskoviny, Reklama, Prezentace, PPC reklama, Letáky, Knihy, Webové stránky, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Mnichovice: Novinové články, Email, Bakalářské práce, Abstrakt, Životopisy, Dopis, Vědecké práce, Firemní korespondence, Videa, Překlady webových stránek, Diplomové práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad