Překlady Mladá Vožice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mladá Vožice

Překlad Mladá Vožice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mladá Vožice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mladá Vožice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mladá Vožice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mladá Vožice nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Mladá Vožice: Akcie, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Rozvahy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení

Technické překlady Mladá Vožice: Technologické postupy, Manuál, Certifikát, Norma, Odborný text, Návod k obsluze, Příručka, Návod k použití, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva

Právní překlady Mladá Vožice: Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní právo, Dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Občanské právo

Soudní překlady, úřední překlady Mladá Vožice: Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Vysvědčení, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Odvolání, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Rodný list, Vysvědčení, Norma, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Plná moc, Úmrtní list, Rozsudek, Apostila, Notářský zápis, Certifikát

Prezentační překlady Mladá Vožice: Knihy, Reklama, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Prezentace, Letáky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Katalog, Průvodce

Všeobecné překlady Mladá Vožice: Dopis, Životopisy, Firemní korespondence, Email, Videa, Vědecké práce, Abstrakt, Diplomové práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Bakalářské práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Mladá Vožice, Korektura Mladá Vožice, Odborné překlady Mladá Vožice, Právní překlady Mladá Vožice, Překladatelská agentura Mladá Vožice, Soudní překladatel Mladá Vožice, Soudní překlady Mladá Vožice, Technické překlady Mladá Vožice, Tlumočení Mladá Vožice, Překlady fancouzštiny Mladá Vožice, Překlady italštiny Mladá Vožice, Překlady maďarštiny Mladá Vožice, Překlady španělštiny Mladá Vožice, Překlady ukrajinštiny Mladá Vožice