Expresní překlady Mladá Vožice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mladá Vožice

Expresní překlad Mladá Vožice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mladá Vožice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mladá Vožice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mladá Vožice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mladá Vožice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Mladá Vožice: Audity projektů, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Rozvahy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Akcie

Právní překlady Mladá Vožice: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Občanské právo, Smlouva, Směrnice EU, Dokumenty, Právní dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Žaloba

Soudní překlady, úřední překlady Mladá Vožice: Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Norma, Potvrzení o studiu, Odvolání, Stanovy, Zakladatelská listina, Plná moc, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Úmrtní list, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Vysvědčení, Rodný list, Certifikát, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Pracovní smlouva, Vysvědčení

Všeobecné překlady Mladá Vožice: Firemní korespondence, Abstrakt, Novinové články, Vědecké práce, Životopisy, Diplomové práce, Email, Bakalářské práce, Dopis, Videa, Překlady webových stránek

Technické překlady Mladá Vožice: Návod k obsluze, Certifikát, Odborný text, Technická zpráva, Manuál, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Norma, Technologické postupy, Příručka, Návod k použití

Prezentační překlady Mladá Vožice: Katalog, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Knihy, Letáky, Průvodce, Billboardy a plakáty, Prezentace, PPC reklama, Reklama, Webové stránky

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad