Překlady Mirovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mirovice

Překlad Mirovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mirovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mirovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mirovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mirovice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Mirovice: Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Účetní výkazy, Akcie, Rozvahy

Právní překlady Mirovice: Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní podmínky, Odvolání, Občanské právo, Dokumenty, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU

Technické překlady Mirovice: Norma, Revizní zpráva, Technologické postupy, Odborný text, Prohlášení o shodě, Příručka, Certifikát, Technická zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Návod k použití

Všeobecné překlady Mirovice: Email, Životopisy, Dopis, Novinové články, Bakalářské práce, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Videa, Abstrakt, Diplomové práce, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Mirovice: Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Apostila, Norma, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Stanovy, Společenská smlouva, Vysvědčení, Rodný list, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Diplom

Prezentační překlady Mirovice: Katalog, Reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Prezentace, Letáky, Knihy, Tiskoviny, Průvodce, Webové stránky, PPC reklama

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Mirovice, Korektura Mirovice, Odborné překlady Mirovice, Právní překlady Mirovice, Překladatelská agentura Mirovice, Soudní překladatel Mirovice, Soudní překlady Mirovice, Technické překlady Mirovice, Tlumočení Mirovice, Překlady fancouzštiny Mirovice, Překlady italštiny Mirovice, Překlady maďarštiny Mirovice, Překlady španělštiny Mirovice, Překlady ukrajinštiny Mirovice