Expresní překlady Mirovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mirovice

Expresní překlad Mirovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mirovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mirovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mirovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mirovice nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Mirovice: Technická zpráva, Norma, Technologické postupy, Manuál, Návod k obsluze, Certifikát, Revizní zpráva, Návod k použití, Příručka, Prohlášení o shodě, Odborný text

Právní překlady Mirovice: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Směrnice EU, Dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Odvolání, Smlouva, Smluvní dokumentace

Prezentační překlady Mirovice: Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Letáky, Prezentace, Knihy, Reklama, Katalog, Tiskoviny, Průvodce, Webové stránky, PPC reklama

Ekonomické překlady Mirovice: Dluhopisy, Rozvahy, Daňové formuláře, Akcie, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Audity projektů

Všeobecné překlady Mirovice: Vědecké práce, Životopisy, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Dopis, Abstrakt, Diplomové práce, Bakalářské práce, Videa, Novinové články, Email

Soudní překlady, úřední překlady Mirovice: Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Plná moc, Rodný list, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Norma, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Oddací list, Úmrtní list, Diplom, Společenská smlouva, Rozsudek, Vysvědčení, Odvolání, Živnostenský list, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad