Překlady Mirošov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mirošov

Překlad Mirošov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mirošov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mirošov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mirošov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mirošov nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Mirošov: Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Odvolání

Všeobecné překlady Mirošov: Překlady webových stránek, Novinové články, Diplomové práce, Životopisy, Videa, Dopis, Abstrakt, Email, Vědecké práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce

Prezentační překlady Mirošov: Letáky, Průvodce, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Prezentace, Knihy, Webové stránky, PPC reklama, Reklama, Katalog

Technické překlady Mirošov: Návod k obsluze, Manuál, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Odborný text, Příručka, Technická zpráva, Certifikát, Norma, Návod k použití

Ekonomické překlady Mirošov: Účetní výkazy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Akcie, Rozvahy, Ekonomické analýzy

Soudní překlady, úřední překlady Mirošov: Notářský zápis, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Diplom, Plná moc, Soudní žaloba, Apostila, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Odvolání, Společenská smlouva, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Certifikát, Rodný list, Vysvědčení, Revizní zpráva, Norma

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Mirošov, Korektura Mirošov, Odborné překlady Mirošov, Právní překlady Mirošov, Překladatelská agentura Mirošov, Soudní překladatel Mirošov, Soudní překlady Mirošov, Technické překlady Mirošov, Tlumočení Mirošov, Překlady fancouzštiny Mirošov, Překlady italštiny Mirošov, Překlady maďarštiny Mirošov, Překlady španělštiny Mirošov, Překlady ukrajinštiny Mirošov